Marieke De Vrij

Stichting De Vrije Mare: Maatschappelijke Vernieuwing, Vormgeving vanuit Vrije Verbinding

 
 

Ondergrondse opslag CO2

Al geruime tijd terug heeft Marieke een oproep gedaan middels een vlugschrift om actie te ondernemen tegen de ondergrondse opslag van CO2. In haar vlugschrift schrijft ze:

Ik wil u hierbij als medeburger uw aandacht en actiebereidheid vragen voor een steeds urgenter wordend thema. Namelijk de intentie van beleidsmakers voor ondergrondse opslag van broeikasgassen CO2 in Nederland. Met name in de noordelijke provincies en in de Noordzee is men dit voornemens te doen. Mijn innerlijke sterk gedetailleerde waarnemingen spreken er sinds 2006 echter van dat hier zeer grote risico’s aan verbonden zijn. Door de boringen zijn inconsistente bodemlagen ontstaan. Inklinkende bodemlagen, verzakkingen, ondergrondse scheuren en aardschokken als gevolg van boringen, creëren het risico dat binnen 10 à 15 jaren nádat de gassen ondergronds opgeslagen zijn, deze gassen zich opwaarts werken. De wortelgestellen van de levende vegetatie in de bodem zullen dan aangetast worden, waardoor er een levenloze bodemmaterie ontstaat. Ook zie ik risico voor het grondwater ontstaan en zullen grotere wateren en de levende organismes daarin beïnvloed worden.”

Inmiddels vindt haar oproep een steeds groter gehoor.

Egbert Brons houdt zich nu al geruime tijd bezig met de problematiek rondom ondergrondse CO2-opslag. Hij heeft eerder een congres in Noord-Nederland georganiseerd over de (on)veiligheid van ondergrondse CO2-opslag en heeft in het verleden  websites als GroenGroningen en CO2Nederland opgezet. Hij heeft samen met andere milieuorganisaties de stichting Co2ntramine opgericht en is voorzitter van deze stichting.

Co2ntramine is een organisatie die een overkoepelend platform wil zijn voor organisaties, stichtingen en verenigingen die tegen ondergrondse CO2-opslag zijn en duurzame alternatieven willen aandragen voor het oplossen van de CO2-problematiek. De stichting Co2ntramine wordt onder andere ondersteund door Greenpeace en de Vereniging Zuivere Energie.

Wil je meer weten over de activiteiten van de stichting Co2ntramine? Kijk dan op de website. Daar kun je ook vinden hoe je onze activiteiten kunt steunen en natuurlijk allerlei achtergrondinformatie over CO2-opslag.

 

 

Congres ‘Gerommel in de ondergrond: risico’s in kaart gebracht’.

Charles Vlek, emeritus hoogleraar omgevingspsychologie en besliskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, zal zijn buitengewone visie op het omgaan met risico’s met ons delen en daarbij specifiek aandacht besteden aan regionale risicoprofielen.

Herman Damveld zal een compleet overzicht geven van dat wat er op dit moment onder onze voeten gebeurt en dat wat ons de komende tijd mogelijkerwijs nog te wachten staat.

Vanzelfsprekend krijgt de NAM een plek op deze dag en, zoals het er naar uitziet, zal dat voor velen vanuit een onverwachte invalshoek zijn.

Daarnaast zullen er enkele kopstukken uit de provinciale en landelijke politiek ‘acte de presence’ geven.
Na afloop zal er volop de gelegenheid zijn om met elkaar te netwerken tijdens de borrel met hapjes.

Deelname aan deze boeiende middag kost € 37,50 per persoon (studenten € 20,-), maar vroege aanmelders (vóór 30 augustus) ontvangen een leuke vroeg-boekkorting.

 

Meld je daarom nu aan voor het congres en praat 9 oktober mee over waarom de ondergrond zich toch anders gedraagt dan verwacht! Kijk ook eens op onze website.