Marieke De Vrij

Stichting De Vrije Mare: Maatschappelijke Vernieuwing, Vormgeving vanuit Vrije Verbinding

 
 

Vernieuwde economie

Licht op verschuivingen binnen de economie

In de afgelopen decennia zijn er steeds meer ‘luchtbellen’ gecreëerd binnen ons economisch en financieel bestel. Dit heeft tot gevolg dat het natuurlijke gezag dat financiële middelen in het  (verre) verleden hadden vanwege waardevastheid, niet meer aanwezig is.

Er worden financiële concessies gedaan die geen basale zekerheid meer in zichzelf hebben. Dit stelsel dat steeds meer op zichzelf komt te staan en meer en meer vervreemd raakt van de werkelijkheid, zal opnieuw moeten integreren met deze werkelijkheid. Om dit te bereiken zal er de komende jaren een omslag moeten plaatsvinden in het hele sociaal-economisch denken, maar ook in de basale werkelijkheid van de financiële stromen.

Het project ‘De Toekomst van een Wezenlijk Waardevast Bestel’ is een aanzet tot richting geven aan dit nieuwe denken. Het is een gezamenlijk project van Marieke de Vrij en Jan H.Ph.M. de Dood.
Hoe bijzonder is het wanneer de harde financiële wereld en de wereld van fijnzintuigelijke waarnemingen elkaar raken? Hoe zij elkaar niet blijken uit te sluiten, integendeel zelfs bijzonder blijken aan te vullen. U kunt hier het boek bestellen over dit onderwerp.

Er zijn ook een aantal artikelen verschenen over dit onderwerp, deze kunt u hier gratis downloaden. Gezien het internationale belang van dit thema, is er ook een Engelstalig artikel te vinden via bovengenoemde link.