Marieke De Vrij

Stichting De Vrije Mare: Maatschappelijke Vernieuwing, Vormgeving vanuit Vrije Verbinding

 
 

Donatiemogelijkheden

Er zijn verschillende mogelijkheden waarin uw financiële steun vorm kan krijgen:

Eénmalige giften, zoals bijvoorbeeld uw bijdragen als gevolg van speciale acceptgiroacties

Periodieke giften, bestaande uit maandelijkse bijdragen die voor een bepaalde of onbepaalde tijd worden gedaan (zie ook de Vrienden van De Vrije Mare) 

Notarieel vastgelegde periodieke schenkingen, waarbij in een notariële akte wordt vastgelegd hoeveel u jaarlijks schenkt voor een periode van minimaal 5 jaar.

Legaten en erfstellingen, ook deze vorm van financiële steun dient te worden vastgelegd in een notariële akte. Nalatenschappen zijn ondersteunend aan het gerichte werk dat vanuit de onstoffelijke wereld toegekend is aan Marieke de Vrij.

Wanneer u wilt nalaten aan stichting De Vrije Mare komt het gehele bedrag ten goede aan de stichting en aan het werk van Marieke. Een goed doel zoals De Vrije Mare er een is, hoeft namelijk geen erfbelasting (voorheen successierechten) te betalen. Er zijn verschillende mogelijkheden om stichting De Vrije Mare in uw testament op te nemen.

(Mocht u vragen hebben over deze mogelijkheden en wat Stichting De Vrije Mare hierin voor u kan doen, dan kunt u via het secretariaat contact opnemen met de penningmeester.)

Lees dit document voor uitgebreide informatie.

Een notariële vastgelegde schenking is een vorm van schenken met een maximaal belastingvoordeel. Bij een notariële schenking bestaat er géén drempel voor de aftrekbaarheid van giften en dat betekent dat het gehele bedrag kan worden afgetrokken van de inkomstenbelasting.

De voordelen van een notariële schenking:

-U kunt Stichting De Vrije Mare meer schenken zonder dat het u meer kost

-Het bedrag van de schenking is volledig aftrekbaar van uw inkomstenbelasting
-De stichting is voor een periode van minimaal vijf jaar verzekerd van uw steun

Uw geld wordt besteed zoals u dat bedoeld heeft!

Elke donateur/goede gever/spiritueel familielid heeft de mogelijkheid om in elke donatievorm, expliciet aan te geven welke voorkeur hij/zij heeft voor de besteding van zijn/haar gift.

In het machtigingsformulier bij de Spirituele Familie worden bijvoorbeeld de volgende categorieën van bestedingen genoemd:

  • Maatschappelijk relevante onderwerpen zoals Waterkering, CO2- opslag, Dierenwelzijn en Orgaandonatie
  • Publicaties / Boeken
  • Digitaal archief en website
  • Algemene gift ter ondersteuning van het werk van de Stichting De Vrije Mare

Uw voorkeur voor dit zogenaamde oormerken, kunt u uiteraard ook notarieel vastleggen.

Sponsoring en donaties: De Vrije Mare en de Belastingdienst

De Stichting De Vrije Mare is officieel erkend als Goede Doelen Stichting: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat giften aan Stichting De Vrije Mare aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting en dat de Stichting De Vrije Mare een zogeheten ANBI-verklaring heeft. De hoogte van de aftrek is afhankelijk van uw inkomen. Voor informatie: Vind De Vrije Mare.