Marieke De Vrij

Stichting De Vrije Mare: Maatschappelijke Vernieuwing, Vormgeving vanuit Vrije Verbinding

 
 

Donatiemogelijkheden

Er zijn verschillende mogelijkheden waarin uw financiële steun vorm kan krijgen:

Eénmalige giften, zoals bijvoorbeeld uw bijdragen als gevolg van speciale acties.

Periodieke giften, bestaande uit maandelijkse bijdragen die voor een bepaalde of onbepaalde tijd worden gedaan (zie ook de Vrienden van De Vrije Mare) 

Notarieel vastgelegde periodieke schenkingen, waarbij in een notariële akte wordt vastgelegd hoeveel u jaarlijks schenkt voor een periode van minimaal 5 jaar.

Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wilt vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet. Voor dit laatste kunt u dit document gebruiken.

Legaten en erfstellingen, ook deze vorm van financiële steun dient te worden vastgelegd in een notariële akte. Nalatenschappen zijn ondersteunend aan het gerichte werk dat vanuit de onstoffelijke wereld toegekend is aan Marieke de Vrij.

Wanneer u wilt nalaten aan stichting De Vrije Mare komt het gehele bedrag ten goede aan de stichting en aan het werk van Marieke. Een goed doel zoals De Vrije Mare er een is, hoeft namelijk geen erfbelasting (voorheen successierechten) te betalen. Er zijn verschillende mogelijkheden om stichting De Vrije Mare in uw testament op te nemen.

Mocht u vragen hebben over deze mogelijkheden en wat Stichting De Vrije Mare hierin voor u kan doen, dan kunt u via het secretariaat contact opnemen met de penningmeester.

Sponsoring en donaties: De Vrije Mare en de Belastingdienst

De Stichting De Vrije Mare is officieel erkend als Goede Doelen Stichting: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat giften aan Stichting De Vrije Mare aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting en dat de Stichting De Vrije Mare een zogeheten ANBI-verklaring heeft. De hoogte van de aftrek is afhankelijk van uw inkomen. Voor informatie: Vind De Vrije Mare.