Marieke De Vrij

Stichting De Vrije Mare: Maatschappelijke Vernieuwing, Vormgeving vanuit Vrije Verbinding

 
 

Vrienden van De Vrije Mare

Rondom Marieke de Vrij en Stichting De Vrije Mare

De Vrienden van De Vrije Mare zijn een spirituele familie. Die zoek je zelf uit; dat zijn mensen bij wie jij je thuis voelt, die jouw interesses delen en waar je je solidair mee voelt. Het doel van de Vrienden van De Vrije Mare is:

  • Een samenbindende kracht te vormen van alle donateurs en vrijwilligers die betrokken zijn bij het werk van Marieke. De Vrienden van De Vrije Mare worden breder en dieper op de hoogte gehouden van wat gaande is op het gebied van inspiratieve doorgevingen, de verschillende onderwerpen en de initiaties die daarvan uitgaan voor het individu en de samenleving. Ook in relatie tot de afzonderlijke vakgebieden waar Marieke op werkt.
    De Vrienden van De Vrije Mare worden breder op de hoogte gehouden van de feitelijke inzet en vorderingen die gemaakt worden op het gebied van boeken en publicaties, het archief, het vrijwilligerswerk en de bestuurlijke zaken.
  • Marieke de mogelijkheid te geven om haar fijnzintuiglijke vermogens helemaal in te kunnen zetten op levensvragen van grote individuele en maatschappelijke betekenis, waartoe zij zich innerlijk geroepen weet.
  • Marieke de Vrij en de Stichting De Vrije Mare financieel te dragen; Stichting De Vrije Mare de financiële ruimte te geven om tot een grootschalige archivering van alle bestaande  inspiraties te komen en steeds nieuwe publicaties aan te bieden.
  • Twee keer per jaar wordt een bijeenkomst georganiseerd, waar de Vrienden van De Vrije Mare elkaar kunnen ontmoeten. Hier zal Marieke een lezing houden, afgestemd op de actualiteiten die dan spelen. Tevens zal zij ontwikkelingspoorten vrijgeven welke op de aanwezigen zijn afgestemd (groepsschouwing). Er zal ruimte zijn voor het stellen van vragen en het delen van wensen en ideeën die leven binnen deze spirituele familie. De bijeenkomst biedt de mogelijkheid om te netwerken en te verdiepen op interessegebieden.
  • Het onderlinge contact tussen de Vrienden van De Vrije Mare te stimuleren door hen de mogelijkheid te bieden om ook via de website met elkaar contact te houden.
  • De Vrienden op de hoogte te houden via het TIJDschrift VRIJ.
  • Vriend worden? Download hier het aanmeldingsformulier of kijk naar de mogelijkheden om per schenkingsakte te doneren.

Lid worden?

Iedereen die zich aangetrokken of geïnspireerd voelt door het werk van Marieke de Vrij en Stichting De Vrije Mare, is van harte welkom om deel uit te maken van de Vrienden van De Vrije Mare. Met een door u zelf vast te stellen maandelijkse bijdrage bent u deelgenoot van deze spirituele familie. Wij zijn dankbaar voor iedere bijdrage. Om financieel/administratieve redenen verzoeken wij u ons te machtigen het aangegeven maandbedrag automatisch te incasseren.

Vrienden van De Vrije Mare zijn al diegenen die donateur zijn en/of vrijwilliger (zoals uitschrijvers, redigeerders van vrijgegeven teksten, bestuursleden, archiveerders, gastvrouwen, etc.) en die daarmee een bijdrage leveren aan (de verspreiding van) het werk van Marieke de Vrij en/of de Stichting De Vrije Mare.

Het lidmaatschap van de Vrienden van De Vrije Mare duurt tenminste één jaar, met een stilzwijgende verlenging, tenzij anders is gewenst en jaarlijks vóór 1 november is doorgegeven per email aan het secretariaat (of per telefoon 075- 6350586).

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden door dit formulier in te vullen en op te sturen.

Artikelen