Marieke De Vrij

Stichting De Vrije Mare: Maatschappelijke Vernieuwing, Vormgeving vanuit Vrije Verbinding

 
 

Vrijwilligers

Wil jij ook bijdragen?

Alleen dankzij de bevlogenheid en vrijwillige inzet van vele mensen kan Stichting De Vrije Mare bestaan. Het is een hele gift naar de samenleving toe dat zo vele vrijwilligers uit vrije wil en op eigen wijze hun bijdrage leveren aan het verder brengen van het werk van Marieke de Vrij.
Het archief van het werk van Marieke de Vrij bestaat inmiddels uit ruim 50.000 uitgeschreven pagina’s. Wellicht inspireert haar werk jou ook zodanig, dat je de behoefte voelt om meer kennis te nemen van haar inspiraties en graag een nauwere betrokkenheid wilt bij haar werk.

Hieronder lees je welke specifieke vacatures er op dit moment zijn. Naast deze vacatures, zijn er vele andere mogelijkheden om je talenten in te zetten. Zo is ondersteuning op het gebied van uitschrijven en redigeren altijd welkom.
Neem gerust contact op met Farida Bouafi, coördinator vrijwilligers, wanneer je eens verder wilt praten over hoe jij met jouw interesses en talenten kunt bijdragen aan het verspreiden van het werk van Marieke de Vrij.
Stuur dan een mail naar: sec@devrijemare.nl

Onderaan deze pagina staat meer informatie voor vrijwilligers, die wij Vrije Mare Werkers noemen. 

Specifieke vacatures die urgent zijn:

Co÷rdinator uitschrijven

Wij zijn momenteel op zoek naar een cöordinator uitschrijven die, zoals de naam al zegt, het hele proces coördineert om te komen van gesproken inspiraties tot letterlijk uitgeschreven teksten. Dit houdt onder andere in het verdelen van de inspiraties over de beschikbare uitschrijvers in lijn van hun persoonlijke wensen, het informeren van nieuwe uitschrijvers en het bewaken van de kwaliteitsrichtlijnen. Tevens verricht de coördinator een aantal licht administratieve werkzaamheden die te maken hebben met verzending en registratie. Je hebt vanuit deze rol veel telefonisch en e-mail contact met Marieke en Jules, met de uitschrijvers, met organisatoren van programma’s, met het bestuur en met andere coördinatoren. De tijdsbesteding bedraagt een paar uur per week. Gevraagd wordt een nauwkeurige werkhouding en affiniteit met taal alsmede persoonlijke betrokkenheid bij de Stichting en Marieke. Heb je interesse, stuur dan een email naar sec@devrijemare.nl, dan nemen we contact met je op.

Webmaster

We zoeken iemand die als coördinator website, ofwel ‘webmaster’ zijn/haar talent wil inzetten om de website te blijven doorontwikkelen.

Zo willen we graag de vindbaarheid van de site via bijvoorbeeld Google verbeteren en ook nieuwe mogelijkheden zoals film/video toevoegen. We zoeken iemand die affiniteit heeft met internet en die zich in wil zetten voor de verdere verspreiding van het werk van Marieke de Vrij.

Co÷rdinator sponsoring De Vrije Mare
De komende jaren wil het bestuur van De Vrije Mare, in een versneld tempo, het werk van Marieke de Vrij toegankelijk maken en verspreiden. Er is enorm veel materiaal beschikbaar (inspiraties, artikelen, ontwikkelingspoorten, teksten voor boeken, enzovoort) dat, met de juiste inzet en aandacht, ontsloten kan worden.
Om dit mogelijk te maken, zijn naast vrijwilligers die inhoudelijk met de teksten willen werken, ook financiële middelen nodig. Deze gelden willen we zoeken bij bedrijven en organisaties die het werk van Marieke de Vrij een warm hart toedragen en bereid zijn om daar een financiële injectie aan te geven. Daarbij is het belangrijk om zorg te dragen van een goede balans tussen het onbaatzuchtig karakter van het werk van Marieke de Vrij en de tegenprestatie (naamsbekendheid, verbinding) die aan de bedrijven en organisaties die bereid zijn te sponsoren wordt toegezegd; dit dient bij elkaar te passen en nader in beleid te worden uitgewerkt. Om te zorgen dat de mogelijke kandidaten voor dergelijke sponsoring met een eenduidige uitstraling worden benaderd, indachtig het gedachtegoed van De Vrije Mare, zijn wij op zoek naar een Coördinator sponsoring De Vrije Mare (m/v).

Belangrijkste taken coördinator:

  • opstellen sponsoringplan / uitstippelen sponsoringbeleid
  • contacten leggen met bedrijven en organisaties
  • maken van afspraken rondom sponsoring en dit in eenvoudige overeenkomsten vastleggen

Eerste aanspreekpunt voor de coördinator is de penningmeester van het bestuur. In de eerste fase, rondom het opstellen van het sponsoringplan, wordt een afstemming in een groter gezelschap voorzien, te organiseren door de coördinator.
Idealiter beschikt de kandidaat over een groot netwerk, dat op snelle wijze aan te wenden is voor De Vrije Mare.
Ook mensen die hun netwerk toegankelijk willen maken voor dit doel, worden gevraagd zich te melden.
Meer informatie bij de penningmeester van De Vrije Mare, Niels van Loon, bij voorkeur telefonisch na 20.30 uur (06 20 911 102).

Andere mogelijkheden om bij te dragen:

  • Notaris die eenvoudige notariële handelingen wil verrichten (schenkingen, statutenwijzigingen e.d.).
  • Uitschrijvers die de door Marieke ingesproken teksten met behulp van een computer uitschrijven zodat die later voor publicatie of archief beschikbaar kunnen worden gemaakt.
  • Redigeren van geschreven teksten; het gaat hierbij om de gesproken teksten die zijn uitgewerkt in Word-bestanden en die volgens bepaalde richtlijnen moeten worden geredigeerd.
  • Vaardige tekstschrijvers die in staat zijn de teksten van Marieke te bundelen tot bijvoorbeeld een artikel en het  zelfstandig kunnen vormgeven voor publicatie. Uiteraard altijd in overleg met Marieke.
  • PR activiteiten ontplooien door diverse ingangen te vinden voor verspreiding van bestaande inzichten van Marieke, bijvoorbeeld aan de hand van specifieke thema’s middels het verspreiden van artikelen en andersoortig om aandacht te verwerven.
  • Sponsorwerving met het oog op het maximaal kunnen verspreiden van de kennis die vrijgekomen is middels boeken, papers en publicaties. Voor het publiceren is namelijk blijvend veel geld nodig. Liefst iemand (of meerderen) met ervaring op het verwerven van sponsoring bij bedrijven, overheden, organisaties en instellingen ter ondersteuning van stichting De Vrije Mare. De Stichting De Vrije Mare is een zogeheten `Goede Doelenstichting` met een ANBI-verklaring.
  • Projecten ondersteunen; het gaat hierbij om het ondersteunen van specifieke projecten rondom speciale thema`s zoals bijvoorbeeld het Syndroom van Down. Marieke zet zich hiervoor in door bijvoorbeeld internationale congressen te bezoeken en boeken over dit onderwerp te publiceren.

Mocht je je door bovenstaande aangetrokken en geïnspireerd voelen om de stichting te ondersteunen door middel van jouw inzet, of wil je er meer over weten, neem dan gerust contact op met Farida Bouafi via sec@devrijemare.nl of telefonisch met ons secretariaat op nummer 075 - 63 50 586.  

Inspiraties en informatie voor De Vrije Mare Werkers

Stichting De Vrije Mare heeft als doelstelling het uitwerken, archiveren en verspreiden van de inspiraties van Marieke de Vrij zodat zij hun weg vinden naar de hoofden en harten van mensen en op deze manier bijdragen aan positieve maatschappelijke vernieuwing.

Marieke’s werk beeldt Levend Werk uit: direct ontvangen inspiraties uit de onstoffelijke wereld. Niet een opgetekende bron van elders, maar een levende inspiratiebron die in de eerste flow de wereld ingaat. Dit werk vraagt eerbiediging in relatie tot de channeling die vrijgegeven wordt. Eerbiediging geeft verwondering om de parels die geschonken worden vervolgens rijk te verspreiden. 

Wie zich begeeft in dit werk gaat automatisch ook buigen op de toegift van zowel de onstoffelijke wereld als van de mensen die ons vanuit hun hart geestelijk steunen. Ze treden in een bepaald veld, wat een veld is van toegenegenheid. Het is van groot belang om het eigen tempo van een ieder daarin te eerbiedigen en te respecteren dat ieder op een eigen manier de vrijgegeven informatie inhaleert.

Marieke heeft een aantal prachtige channelingen ontvangen voor De Vrije Mare Werkers (vrij-willigers) die we hier graag met je willen delen:

Gemeenschappelijkheid en professionalisering

Het uitgangspunt is dat je in gemeenschappelijkheid meer kan bereiken dan alleenstaand. Dat maakt ook dat alle participanten binnen de Stichting daarin een hoge mate van verantwoordelijkheid dienen te kennen. Diegenen die zich daar het meest in profileren, zijn ook rechtens in staat het meest het gezicht van de Stichting te vertegenwoordigen. Ieder vanuit zijn eigen, natuurlijke inbreng van dat wat hem past, afhankelijk van de eigen voorliefde. Zolang verwondering actief blijft bij de deelnemers, kan men professionaliseren. De mate van professionalisering is niet van belang, wél hoe waardig dit gedaan wordt in relatie tot ieders Zelf. Met de juiste waarde naar ieders Zelf krijg je een grote ‘omzet’.

Verbondenheid in diepte

Een ieder die participeert, maar niet in die diepte verbonden is, vormt als het ware een lek waardoor de inspiraties die geschonken zijn, geen maximaal effect zullen kennen. Door de geschiedenis heen hebben veel mensen kennis willen maken met het werk van Marieke omdat zij zich daardoor geraakt weten en zich aan de bron willen laven. Dat laven aan de bron kan soms ook verwarring geven omdat het lijkt alsof mensen participeren, maar eigenlijk meer aanwezig zijn om zichzelf te laven.

De verbondenheid van de deelnemers staat centraal. Wanneer er aarzeling optreedt bij een enkeling of meerderen, is het altijd belangrijk om dat serieus te nemen omdat het werk als geheel vlotgetrokken kan worden. 

Bevlogenheid coachen en aanspreken vanuit innerlijk gezag

‘Leiding geven’ lijkt een minder relevant thema voor deze Stichting, omdat het gaat om ‘bevlogenheid coachen’ en dat is wat anders dan leidinggeven. Wel is het belangrijk bevlogenheden zuiver op elkaar af te stemmen. Sommige mensen mogen wat geremd worden, terwijl anderen meer uitgenodigd dienen te worden omdat de balans ligt in het doorleven van wat je doet. De Begeleiders geven aan dat we niet teveel tijd moeten verspillen aan heroverweging, gezien de situatie wereldwijd. Het is belangrijk vanuit innerlijk gezag mensen aan te spreken op de noodzaak tot ondersteuning mits het hun eigen wezenlijke vrijheid niet aantast.  

Veld van toegenegenheid en groeipotentie

Velen zijn met ons in de geest, niet alleen vanuit het onstoffelijk perspectief, maar ook aardslevende mensen die in bewogenheid het gedachtegoed eren wat wij dragen. Wie zich begeeft in dit werk gaat automatisch ook buigen op de toegift van zowel de onstoffelijke wereld als van de mensen die vanuit hun hart ons geestelijk steunen. Ze treden in een bepaald veld, wat een veld is van toegenegenheid.

De actieradius van de groeipotentie die aanwezig is in een verbinding als deze, optimaal aangescherpt door de gift van de inspiraties, maakt dat ieder ook bovengemiddeld snel ontwikkelt. Men staat er vaak niet langdurig bij stil omdat men gewend raakt aan een ontwikkeling als deze, maar men wordt duidelijk dieper geïnitieerd door deze samenwerking en wel goedgunstig.

Gastheren en gastvrouwen gevraagd

Stichting De Vrije Mare zoekt gastvrouwen en gastheren die het leuk vinden om tijdens bijeenkomsten de koffie en thee te verzorgen en soms ook een lunch klaar te zetten.

Het gaat om 2 tot 4 keer per jaar op lokaties in Mantinge of Maarn. In ieder geval hebben we altijd ondersteuning nodig tijdens de Vriendendag (voorheen Spirituele Familiedag) en de Vrije Mare Werkersdag (voor alle vrijwilligers).

Voel je vrij om voor meer informatie contact op te nemen met Farida Bouafi op nummer 06-24809809.