Marieke De Vrij

Stichting De Vrije Mare: Maatschappelijke Vernieuwing, Vormgeving vanuit Vrije Verbinding

 
 

Doel van Stichting De Vrije Mare

De stichting stelt zich het volgende ten doel:

‘het bewerkstelligen van verdieping van algemeen maatschappelijke thema’s
en vernieuwing op maatschappelijke terreinen waarbij het mogelijk is,
door samenwerking van de ongeziene wereld en de aardse realiteit, kennis te integreren die voorbij de huidige realiteitswaarde gaat en aldus toekomstbarend is’.

In eenvoudige bewoordingen:

‘Bijdragen aan positieve maatschappelijke verandering door het zo breed mogelijk verspreiden van de inzichten van Marieke de Vrij.’

Logo De Vrije Mare

Over De Vrije Mare

Kent u de oorsprong van de naam `De Vrije Mare`?

Over deze naam geeft Marieke ons de volgende uitleg:
“Mijn onstoffelijke begeleiders hebben enkele jaren na de oprichting van de stichting (1994), voorheen genaamd: stichting Maatschappelijke Vernieuwing, Vormgeving vanuit Vrije Verbinding (MV4), verzocht een eigen uitgeverij te starten, omdat zij het voor onmogelijk hielden dat een bestaande uitgeverij zoveel publicaties van één schrijver in vrij korte termijn zou uitbrengen. Als naam voor deze uitgeverij stelden zij voor: ‘De Vrije Mare’.

In een later stadium maakten zij duidelijk hoe deze naam tot stand is gekomen: als mijn naam ‘Marieke de Vrij’ op deze naam van de uitgeverij wordt gelegd, corresponderen alle letters met mijn naam, echter 2 letters niet: de ‘I’ en de ‘K’, die natuurlijk samen het woord ‘ik’ vormen. Daaruit blijkt dat de naam ‘De Vrije Mare’ mij is geschonken als een transpersoonlijke vorm van doorgeving die via mij plaatsvindt, zonder de inmenging van mijn ‘Ik’.”

In 2001 is het bestuur van de voormalige stichting MV4 tot het unanieme besluit gekomen, de stichting ook deze naam te laten dragen: stichting De Vrije Mare was daarmee een feit. Uitgeverij De Vrije Mare is sinds januari 2006 ondergebracht bij Marieke en haar partner en wordt hierin ondersteund door stichting De Vrije Mare.

De Vrije Mare in ontwikkeling

Organogram DVM

De Stichting De Vrije Mare is in 1994 opgericht ter ondersteuning van het werk van Marieke de Vrij. De Stichting heeft ten doel het bijdragen aan positieve maatschappelijke verandering door het zo breed mogelijk verspreiden van de inspiraties van Marieke de Vrij. Essentie destilleren en toegankelijk maken voor een groter publiek is waar het bij de stichting De Vrije Mare om gaat. Inspiraties behelzen veelal actualiteiten waarin niet alleen de menselijke psychologie wordt belicht maar ook de maatschappelijke onderwerpen die hieraan gerelateerd zijn. Immers, hoe meer de mens zichzelf begrijpt, hoe beter hij in staat is om maatschappelijke zaken ten goede te keren. De komende jaren zal het inspiratieniveau nog meer worden verdiept en er zullen steeds meer urgente inspiraties vrijgegeven worden. Steeds meer mensen zullen aangesproken worden op de vergroting van daadkracht en maatschappelijke beweging. Het bijgevoegde plaatje geeft een overzicht van de werkzaamheden van de stichting De Vrije Mare. Zowel deze website als het TIJDschrift VRIJ zijn belangrijke podia voor het uitdragen van Marieke’s inspiraties. Daarnaast vinden we het van groot belang dat mensen in staat worden gesteld om Marieke en Jules ‘live’ mee te maken in trainingen en themadagen. Deze zijn te vinden op het activiteitenoverzicht op deze website. Vindt u het ook van belang dat maatschappelijk actuele onderwerpen ook worden belicht vanuit spiritueel perspectief? Steun ons en wordt Vriend van De Vrije Mare. Voor meer informatie: download ons meerjarenbeleidsplan.
Het bestuur van Stichting De Vrije Mare bestaat uit: Farida Bouafi, Monique van Waardenberg, Ger Lodewick, Niels van Loon en Jelle de Jong.

Achter De Vrije Mare: de Raad van Advies

Stichting De Vrije Mare heeft, naast het bestuur dat de dagelijkse gang van zaken regelt, een Raad van Advies. Hieraan nemen mensen deel die een verbinding zoeken tussen hun beroepspraktijk en de inspiraties van Marieke de Vrij, en deze in de praktijk willen laten doorwerken. De Raad van Advies komt een aantal malen per jaar bijeen met Marieke de Vrij. Hieronder stellen wij de leden aan u voor.

Marianne van den Anker

Marianne werkt vanuit Ankerpunt en De Transformatiefabriek als dagvoorzitter, moderator, gespreksleider en adviseur. Zij is lid van het algemeen bestuur van het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR)  en voorzitter van de Board van het Stadsinitiatief in Rotterdam. Tevens presenteert zij “1 op Straat’”, een dagelijks radioprogramma op radio 1.

Ik heb Marieke leren kennen in de tijd dat ik wethouder Veiligheid, Gezondheid en Emancipatie was in Rotterdam. Samen met Phil Lane heeft zij mij enorm geïnspireerd om verder te voelen, denken en kijken dan de ratio, cijfers en statistieken. De inzichten die Marieke geeft en heeft zijn voor mij altijd vanzelfsprekend en herkenbaar, maar daarmee niet makkelijker in praktijk te brengen. In de ‘wereld’ waarin ik werk meer ruimte te maken voor de spirituele inzichten, wijsheid en kennis raakt bij mij een diepe snaar. Ik voel me altijd opgeroepen om er vol voor te gaan, of het nu na een bijeenkomst is die we als bestuur hebben, na een training of bezoekje aan Mantinge. Het blad VRIJ pak ik altijd direct van de deurmat.

Ik ben blij dat haar werk steeds makkelijker toegankelijk wordt. Iedereen kan naar de website gaan en de You Tube-filmpjes bekijken. Dat maakt het makkelijker om ook anderen te inspireren en kennis te laten maken met het belangrijke werk van Marieke. Marieke is voor mij geen heks, goeroe of God, maar een warme wijze vrouw die haar gave om diep doorleefde inzichten met ons te delen, met humor en liefde brengt. En de kennis die zij doorgeeft, klopt als een bus. Ik hoop dat iedereen die haar werk kent of er kennis mee wil maken, het aandurft erop te vertrouwen dat het wezensecht en wezenlijk is.

Johan Bontje

Ik ben werkzaam als coach voor individuen en teams en als bestuursadviseur.

Johan Bontje is econoom, werkte 20 jaar als vennoot bij Boer&Croon, schreef 7 boeken en werkte de laatste 10 jaar als coach, investeerder en bestuursadviseur. Hij heeft een passie voor leiderschap en natuur en is momenteel bestuurslid van de Foundation for Natural Leadership ( www.naturalleadership.eu).

De laatste tien jaar zijn de natuur en intuitie zijn leermeester geworden. De vraag achter de vraag en het opdelven van de eigen wijsheid zijn de leidraad geworden voor een steeds gelukkiger en vitaler leven.

Ik volg het werk van Marieke sinds 1990. Ik heb ervaren hoe zij vanuit een heel weids perspectief in staat is essentiële informatie door te geven. Kort samengevat zeg ik wel eens dat Marieke helpt de ziel weer en plek te geven op aarde. Bezieling, leven en werken met gevoel, rekening houden met alle belangen en  een stem geven aan dat wat niet gehoord wordt of niet voor zich zelf kan opkomen, zoals de dieren en de natuur. Ik heb een groot respect voor haar kundigheid, niet aflatende inzet en haar liefde voor haar werk. Haar altruïstische inslag daarbij is veelzeggend.

Egbert Brons

Ondernemer en bestuurder milieuorganisatie.

Eén van de doelen die ik nastreef is om de spirituele kant van het leven “gewoner” te maken. Dat is in het bedrijfsleven nog onvoldoende het geval. Door me te verbinden met Marieke en haar werk wil ik meer mogelijkheden creëren om zakelijkheid en spiritualiteit met elkaar in balans te brengen. Wellicht kan er dan ooit een tijd aanbreken waarin de woorden liefde en spiritualiteit gewoon gebruikt kunnen worden in een zakelijke bespreking.

Ir. Karel J. Noordzij

Voorzitter Raad van Toezicht en Advies NDL/HIDC

Diverse leidinggevende functies, grotendeels in de wereld van verkeer en vervoer.

Via de “Mannengroep” komen we 2 à 3 keer per jaar bij elkaar onder leiding van Marieke en spreken dan over de “dingen des levens” daarbij geïnspireerd door de handreikingen van Marieke. Ik heb Marieke leren kennen als een zeer integere en wijze vrouw. De combinatie van haar inspiratie en haar doorleefde ervaring met beide benen op de grond, is voor mij een weldaad.

Jan de Dood

Jan J.Ph.M. de Dood (1962) is lid van de Directie van Rabobank Kop van Noord-Holland. Naast zijn dagelijkse werk, is hij als Financial Strategist verbonden aan het Center for Human Emergence. Verder adviseert hij vanuit zijn betrokkenheid met de toekomst van de samenleving diverse maatschappelijke, politieke en commerciële instanties. Zijn doelstelling is om, net als zijn oud dorpsgenoot Dirck Rembrantsz van Nierop, een navigator te kunnen zijn in deze snel veranderende, complexe en intrigerende wereld.
In dit kader heeft hij samen met Marieke de Vrij het boek De Toekomst van een Wezenlijk Waardevast Bestel geschreven.

Wessel Ganzevoort

Ik ben zelfstandig adviseur voor leiderschap en organisatieontwikkeling en emeritus hoogleraar (Universiteit van Amsterdam/Amsterdam Business School). Het werk van Marieke heeft vrijwel altijd maatschappelijk grote relevantie. Verder spreekt zij vrijmoedig en met grote diepgang en kan mensen in het hart raken. Haar verbinding met de ongeziene wereld is vanzelfsprekend.

Guido Jonkers

Ondernemer (uitgever). Uitgever van spirituele boeken via uitgeverij Dolphins & Whales publishing BV. Oprichter van WantToKnow (nl en be).


Nadat ik 5 jaar lang in het bestuur van De Vrije Mare (2001-2006) werkzaam was, wilde ik mijn kennis, ervaring en inzichten graag blijven delen. Het werk van Marieke is té waardevol om niét mee te blijven helpen!
Voor mij geeft het werk van Marieke ook een doorkijkje naar de onmetelijke ruimte achter ‘de Void’, zoals dat wordt genoemd. Spiritueel, maar bovenal praktisch toepasbaar en uiterst liefdevol.

Michel La Poutre

Zelfstandig verandermanager, trainer en coach voor overheid en bedrijfsleven.

Eén van de levensdoelen die ik nastreef is om de fijn-zintuiglijke waarneming en intuïtieve vermogens van de mensen die ik zelf coach te vergroten. Zodat mensen gelukkiger en krachtiger zijn en betere beslissingen nemen. Daarbij werk ik met mijn eigen fijn-zintuiglijke vermogens en de bijzondere vermogens van mijn vrouw Jolanda en het netwerk van mensen waarmee ik werk. Zodat mensen, teams en organisaties beslissingen nemen die een betere wereld sneller dichterbij brengen.

In mijn ogen is er veel meer mogelijk als mensen bewuster zijn van hun ongekende creërende vermogens. En zijn mensen oneindig veel krachtiger als ze zich minder laten belemmeren door hun eigen angsten en spoken in hun hoofd. Marieke en Jules staan voor een mooiere bewuste wereld en meer bewustzijn bij mensen en dat steun ik van harte. Een wereld waarin ook zoals voorheen `zieners` weer een echte plek hebben. Doordat mensen weer leren vertrouwen op hun eigen innerlijke wijsheid en van mensen met talent op dit vlak. De mensen die werken in het bedrijfsleven en de overheid gebruiken deze vermogens nu te weinig.

Door me te verbinden met Marieke en Jules en hun werk wil ik meer mogelijkheden creëren om in de zakenwereld mensen met fijn-zintuiglijk talent een echte plek te geven. En zo met hen samen te werken aan een mooiere wereld.

Roek Lips

Netmanager Nederland 3, daarnaast aantal toezichthoudende functies.De inspiraties die Marieke de Vrij met ons deelt leiden tot mooie nieuwe inzichten in een tijd waarin vele veranderingen het leven soms minder overzichtelijk maken.

Pim van Lommel

Cardioloog, auteur van het boek ‘Eindeloos Bewustzijn’, en van vele wetenschappelijke artikelen over de relatie tussen bewustzijn en hersenen. Mijn boek is in vele talen vertaald. Ik houd hier wereldwijd lezingen over voor universiteiten, medische studenten, ziekenhuizen, hospices, psychologen, artsen, en voor algemeen geïnteresseerd publiek.

Ik ken Marieke al sinds de tachtiger jaren van de vorige eeuw, wij hebben elkaar regelmatig intensief ontmoet en gesproken, ook in de ‘mannengroep’, en ik ben sinds enkele jaren betrokken bij de Stichting van De Vrije Mare als adviseur. De inzichten van Marieke ondersteunen mijn inzichten in het non-lokale of eindeloze bewustzijn, waar alles en iedereen verbonden is, en waar absolute liefde en compassie de basis vormt om onze bedreigde wereldgemeenschap te helpen veranderen.

Fred Matser

Humanitarian.

De betrokkenheid bij het werk van Marieke heb ik vanwege de verbinding die ik voel met de diepe liefdevolle en wijze boodschappen die door haar zo vaak tijdig loskomen. Deze boodschappen hebben de potentie, mits in rust ontvangen, diepe functionele en liefdevolle veranderingen bij zo velen te bewerkstelligen.

Tineke Segaar

Psycholoog-psychotherapeut, healer en begeleiding van meditatiegroepjes.

Marieke is al sinds 1997 een grote helpende inspiratiebron voor mij en ik heb veel in mijn ontwikkeling en ook in moeilijke periodes in mijn leven aan haar te danken. Haar wijsheid op divers vlak met grote maatschappelijke betekenis, mede door de begeleiding ingegeven, is voor onze maatschappij van onschatbare waarde en broodnodig. Via Stichting Traumahulpverlening Nederland heb ik een bijdrage mogen leveren aan haar werk. Nog steeds maak ik deel uit van de "Uniciteitsgroep" die zij begeleidt.